© Frits Zegers
Lectura, Grou

fan_fryslan02
Omar Khayym

Veel van de kwatrijnen in de Rubyt van Omar Khayym handelen over wijn. Het hier vermelde kwatrijn behandelt ook andere belangrijke zaken als brood en jou; verschillende versies van dit kwatrijn worden hier gegeven, als laatste een zelfgemaakte.

Edward Fitzgerald:

A book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread - and Thou
     Beside me singing in the Wilderness -
Oh, Wilderness were Paradise enow!

W. Blok:

Neerzittend bij wat hier nog schaduw sloeg,
met een gedicht, wat brood, wijn uit de kroeg,
jij naast mij, zingend in de wildernis -
zo is woestijn mij paradijs genoeg!

P.C. Boutens:

Een boek met verzen, wijn, een handvol brood,
Zooveel als weert de dreiging van den dood,
En U met mij in eenzaamheids oaze -
‘t Waar’ meer dan ‘t leven ooit een koning bood.

Chr. van Balen:

Een boek met verzen in de koele wei,
Een kruik met wijn, een goudgeel brood, en gij
Al zingend naast me in de wildernis,
En zalig wordt mij zelfs de woestenij.

Willem de Mrode:

Wijn, brood, een boek in een woestijn,
En u als gast aan ‘t stil festijn,
Er is geen zaliger geluk te denken.
De rijkste koning kan niet rijker zijn.

Frits Zegers:

Had ik een bundel met gedichten, wow!
een goed glas wijn, wat brood - en jou
zwijgend naast me aan de waterkant -
het was een paradijs, de Rjochte Grou.