© Frits Zegers
Lectura, Grou

fan_fryslan02
De Cort

De lekkerbek

        Vreest gij, dapperen, hier te kwijnen,
        Treedt in 't vreemdenlegioen:
        Frankrijk heeft bij de Algerijnen
        Steeds kanonnenvleesch vandoen!
        Ik? Ik blijf gerust in huis;
        Doch misgun u buit noch kruis.
        Siert uw hoofd met lauwerblaren...
        Vrienden, zulken blaren laat
        Ik alleen maar recht weervaren
        In de saus der carbonaad!

        Dichters, die voor al uw zweeten
        Niet dan schimp en spot ontvingt,
        't nageslacht zal niet vergeten....
        Lijdt nu maar gebrek - en zingt!
        Ik? Ik lach met eer en naam,
        Louter damp is roem en faam;
        En de damp behaagt mij enkel,
        Als hem, dank der keukenmeid,
        Ossenharst of schapeschenkel
        Geurig om me heen verspreidt!

        Boekenwormen, wereldwijzen,
        Heel Europa moge luid
        Uwe hooggeleerdheid prijzen,
        'k lach u, heeren, vierkant uit!
        Ik? Ik heb met eigene hand
        Mijne boeken lang verbrand;
        n maar bleef er uitgezonderd,
        Zie, 't is hier in mijnen rok,
        Want dit werk, alom bewonderd,
        Heet: De Nederlandsche kok!

        Wilt gij naar het land der apen
        En der papegaaien heen,
        Om er goud in 't zand te rapen?
        Beste maats, vertrekt alleen!
        Ik? Ik ga volstrekt niet mee,
        Want ik houd niet van de zee.
        Liever reis ik naar den kelder,
        Waar ik keur van wijn vergaar...
        En al is 't er niet z helder,
        Toch ben ik er seffens klaar!

        Dat is 't leven, lekker smullen!
        Wat ik zeg is geene flaus....
        Roem en glorie zijn maar bullen,
        Net als die van Romes paus!
        Ik? Ik schat 'nen goeden disch
        Boven alles wat er is,
        En ik zal er God om bidden,
        Makkers, dat het elken noen
        Mij vergund zij in uw midden
        Z mijn buikje deugd te doen!


        Frans de Cort (1834-1878)
        uit: Liederen (1868)