© Frits Zegers
Lectura, Grou

fan_fryslan02
Martialis

In 1979 publiceerde E.B. de Bruyn een boek met de smakelijke titel Sex en Eros bij Martialis, met 300 door hem vertaalde epigrammen van Martialis (overleden rond het jaar 104).

Gewetensvraag

Wie voor zijn holle maag verzadiging wil vinden
die kan met huid en haar onze Priaap verslinden,
ja kluiven zelfs aan lid en kloot.
Men blijft tóch rein: hij is van brood.

Water en brood vormen het spreekwoordelijke gevangenisvoedsel, maar gelukkig kunnen wij brood en wijn nuttigen; daarom ook een Martialisgedicht met wijn, althans met het schenken van wijn, althans met de schenker van wijn, in de hoofdrol.

Het boze oog

Zo vaak ik, Afer, ‘t oog laat gaan
langs Hyllus, als hij wijn komt brengen,
kijk jij met rollend oog mij aan
alsof je blik mij wou verzengen.
Wat kwaad, zo vraag ik, schuilt erin
een jonge schenker te bewondren?
Wat baat het hem van onze zin
voor al wat mooi is uit te zondren?
We kijken vrij naar sterren, zon,
naar tempels, naar het beeld der goden.
Moet ik dan doen of een Gorgon,
een monster, wijn had aangeboden?
het hoofd afwenden? mijn gezicht
en oog voor zijn gestalte dekken?
Zelfs Hercules zag niet de plicht
Hylas aan vreemde blik te onttrekken.
Mercurius mocht van Jupiter
met Ganymedes badineren.
Dus jij gaat wel een beetje ver
als je de blikken wilt castreren
van een voor charme ontvanklijke gast!
En, brengt dat kijken je in last,
dan moet je - blinden inviteren.

symposion